משה רוזנטליס  במבט שני - ציורים 1959-2008
בית רוזנטליס, רחוב נמל יפו 8, יפו (מול הקצה הדרום מזרחי של מחסן 2 בנמל יפו)  טל. 03-682-8578
בית רוזנטליס יפתח לביקורי הקהל בסוף חודש פברואר 2010

 

   
   

   
"מתוך הגלים"
מחסן 2, נמל יפו
במבט שני - ציורים  1959-2008
בית רוזנטליס, יפו
       
1000 פנים לרוזנטליס
בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי, תל אביב
דף הבית
ביוגרפיה