משה רוזנטליס  צבע החופש - ליטא 2009

 
פורטרטים ליטא 1957-1950 ציורים 2005-1994
 
תמונת-נוף חוף הים וסירות וילנה
 
מצבת-זיכרון מאמרים עבודות מהאקדמיה