משה רוזנטליס  ציורים 1994-2005

    תערוכה בוילנה 2009
ציורים 1994-2005
ליטא 1950-1957

    תמונות נוספות מהקטלוג
פורטרטים
תמונת-נוף
חוף הים וסירות
וילנה
עבודות מהאקדמיה
מאמרים
מצבת-זיכרון
דף הבית